Jag heter Eva Lilliecreutz och arbetar hälsofrämjande på olika sätt. Jag är Fysioterapeut, instruktör i Mindfulness och Medicinsk Yoga, Hälsoprofilbedömare samt utbildad i Motiverande samtal och Hälsofrämjande förhållningssätt.