Hälsofrämjande förhållningssätt

Ett hälsofrämjande förhållningssätt kan vara allt ifrån det sekundsnabba leendet till att medvetet arbeta för en hälsofrämjande arbetsplats. Det kan göras genom att arbeta salutogent, dvs fokusera på faktorer som gör att en arbetsplats fungerar istället för på det som inte fungerar. Att ta hänsyn till transaktionsanalysens tre jag-tillstånd är ett av många verktyg som kan användas för att bättre förstå vad vi behöver för att erhålla en hälsofrämjande miljö. 

Jag håller i 1-2 timmes långa föreläsningar för grupper och företag i ämnet hälsofrämjande förhållningssätt där jag varvar information med gruppövningar.

Kostnad: 2000-3000 kr beroende på längd.