Andningsföreläsning

En föreläsning som innehåller andningsorganens anatomi och funktion, information om näsandning och djupandning. I föreläsningen varvas information med praktiska övningar. Under denna timma kommer du uppleva och lära dig hur du enkelt kan känna lugn och ro och fördjupa din andning.

Kostnad: 2000 kr