Kurs i medveten närvaro

Kurs i Medveten närvaro vid Vidingsjö motionscentrum både utomhus och inomhus.

Välkommen till en kurs i Medveten Närvaro.

Innehållet består av avspänningstekniker, andningsövningar, kroppsskanning och lättare yogaövningar.

Medveten närvaro handlar om ett förhållningssätt till sig själv och till omgivningen. Att vara närvarande i nuet och att göra medvetna val. Träningen gör att vi kan avlasta hjärnan och skapa en balans i kroppen och närvaro i sinnet.

Vi tar hjälp av naturen i Vidingsjöskogen, samtalar runt olika teman och attityder. Deltagarna erhåller ljudfiler och träningsdagbok för att kunna träna hemma mellan gångerna och för att ha ett material att använda när kursen är slut.

Plats: Vidingsjö motionscentrum

Tid: 

Priset för hela kursen inklusive kursmaterial och ljudfiler är 800 kr.

Ledare: Eva Lilliecreutz. Leg, Fysioterapeut och Mindfulnessinstruktör

För anmälan eller frågor maila eva.lihui85@gmail.com

Varmt välkommen!