Mindfulness

Mindfulness innebär att vara medveten om vad som händer här och nu. Genom att ta hjälp av våra sinnen kan vi uppleva mer i och med vår kropp och upptäcka mer i vår omgivning. Mindfulness lär oss att tankar kommer och går och känslor varierar vilket gör att det är lättare att släppa taget om tankar och känslor och njuta mer i nuet.

Jag håller i föreläsningar i Mindfulness på ca 1 timme eller mer, vilka innehåller praktiska övningar som kan vara till nytta både på arbetet och på fritiden.

Kostnad: 2000-3000 kr beroende på längd.